Rad s korisnicima

Iako živimo u 21. vijeku, kršenje prava OSI je još uvijek prisutno. Nastojeći da osvijestimo korisnike o njihovim pravima organizovana je edukativna radionica koju su vodili članovi tima “Sumero”.  Prisutni su upoznati sa terminom samozastupanja, pravima OSI i odgovornostima. Osnovali su i grupu samozastupnika.

Udruženje “Sunce” aktivno radi na održavanju projekta Samostalno stanovanje, kojeg finansira USAID. Također, kao dio Platforme za provođenje procesa deinstitucionalizacije, učestvuje na radnim sastancima u Sarajevu te sastancima projektnog tima  u Banjaluci.