O Nama

O Udruženju „Sunce“ Mostar
Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ je NVO  regionalnog karaktera, osnovana 1998.godine. Djeluje kao dobrovoljna, vanstranačka, nevladina, multinacionalna organizacija osoba sa invaliditetom.

Misija organizacije je zalaganje za poboljšanjem kvalitete života osoba s posebnim potrebama u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, radnog osposobljavanja i zapošljavanja, te  podizanja i jačanja svijesti građana o ovim osobama

Organizacija kroz projekte pruža usluge dnevnog zbrinjavanja za osobe težeg stepena onesposobljenja, personalne asistencije i uskoro samostalno stanovanje za odrasle osobe s manjim intelektualnim teškoćama.

Osobe sa intelektualnim teškoćama ne mogu brinuti same o sebi. Potrebna im je pomoć, briga i zaštita drugih, jer su ograničene u nekim osobnim vještinama i sposobnostima

Ciljevi i zadaci Udruženja su da samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama kontinuirano radi:

 • na otkrivanju i evidentiranju novih korisnika
 • da utiče na poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz zakonsku regulativu
 • da pomaže pri nabavci ortopedskih pomagala;
 • da organizuje kreativne i edukativne radionice za korisnike
 • da se zaslaže za adekvatnu njegu i brigu o osobama težeg strepena invaliditeta
 • da pruža informacije i ukazuje na mogućnosti ostvarivanja prava
 • da radi na socijalizaciji korisnika
 • pruža usluge korisnicima kroz servise podrške (dnevni centar, samostalno stanovanje i personalna asistencija)

Ko može biti korisnik

Korisnik Udruženja može biti svaka osoba sa intelektualnim teškoćama u razvoju, bez obzira na spol, starosnu dob, nacionalnu i vjersku pripadnost ili stepen ometenosti

Članovi Udruženja mogu biti svi oni koji podržavaju afirmaciju osoba sa posebnim potrebama kroz rad udruženja, te prihvataju odredbe Statuta Udruženja.

U okviru Dnevnog centra „Sunce“ djeluje više segmenata:
 1. Dnevno zbrinjavanje osoba težeg stepena onesposobljenja koje nisu socijalizirane kroz druge programe, te im je ovo jedina mogućnost za socijalizaciju
 2. Radna terapija za osobe koje se osamostaljuju i osposobljavaju za rad u kiosku i vešeraju
 3. Kreativne i edukativne radionice
 4. Psihosocijalna podrška za roditelje i korisnike