Projekti

Značajniji projekti koji su realizovani i još uvijek se realizuju su:

 • Adaptacija i opremanje objekta
 • Uređenje partera zgrade
 • Dnevno zbrinjavanje osoba težeg stepena onesposobljenja kao jedini oblik integracije i socijalizacije istih
 • Nabavka specijalnog vozila kombi s rampom
 • Nabavka mašina za kopiranje, spiralni uvez i plastificiranje
 • Životna škola-rezidentni smještaj u Los Rosalesu za 12 korisnika
 • Projekat DFD, novčana pomoć, nabavka pomagala i kolica, fizikalna terapija za korisnike, personalna asistencija
 • Opremanje i otvaranje radionice Vešeraj
 • Zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Organizacija humanitarnog koncerta i modne revije „ZagrliMo Sunce“ čijom uspješnom realizacijom su osigurana sredstva za projekat Dnevnog zbrinjavanja (pet mjeseci) Ljetovanje na moru za 32 korisnika
 • Učešće na 7.Međunarodnim susretima za osobe sa i bez invaliditeta u Klagenfurtu
 • Radionice šivanja za korisnike i volontere
 • Radionica bojenja na staklu i izrada ukrasnih predmeta
 • Kampanja „Gdje su moja prava?“
 • Evropski volonterski servis, volonteri iz Španije, Italije i Slovenije i Francuske dolaze volontirati u udruženju..
 • Pružanje usluge prevoza do škole za djecu sa cerebralnom paralizom
 • Unapređenje kvaliteta života djece sposebnim potrebama u Mostaru
 • Prevencija institucionalizacije i samostalno stanovanje
 • Hipo terapija u partnerstvu sa Udrugom studenata soc.rada