Donatori

Institucije i javne ustanove:

Grad Mostar, Ministarstvo zdravstva,rada i socijalne zaštite HNK, Federalno ministarstvo socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo civilnih poslova BIH, Zavod za zapošljavanje HNK/Ž i FBIH, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, RMC „Dr.Safet Mujić“, O.Š Mustafa Ejubović-Šeih Jujo, Los Rosales

Međunarodne organizacije:

World bank, Lebenshilfe Dresden i Lebenshilfe Marburg, La Benevolencija, CNF_CEE-Holandija,  Save the children  UK i EC, Američka ambasada, Molisesorriso Onlus-Campobasso, Fondacija Mozaik, Dr.Salzer-Organizacija za pomoć osobama s onesposobjenjem-Austria,Soroš

Drugi partneri i donatori:

Sumero, m:tel, GD Konstrukcije-Mostar, HP Investing, Alarm West, Amitea, MIP, galerija Martino, Picerije Patak i Porto, slastičarne Amir, Palma i ABC, EMSS Comerce, Trebović, Rotary klub Mostar, Crveni križ, Misija  bez granica, G-đa Janet Lefft i prijatelji, Merhamet,  BH Triglav osiguranje, EMSS comerce, Izviđači Mostara  i mnogi drugi